Boşanmada tazminat (ödence) davası

Boşanmada tazminat (ödence) davası

Boşanmada tazminat (ödence) davası, Boşanma yüzünden, hali hazır veya gelecek bir yararı ( menfaati ) zarara uğrayan kusursuz eş, veya daha az kusurlu eş, kusurlu eş’ten uygun bir tazminat (ödence) isteyebilecektir. Açılacak davanın adı da tazminat davası olacaktır. TMY. 174. maddesinde açıklandığı üzere bu tür davalar, az kusurlu veya tamamen kusursuz eş tarafından açılacaktır. Kusurlu tarafın yani, diğer tarafın kusurundan daha fazla kusuru olan tarafın dava hakkı bulunmamaktadır.

Bundan başka, kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu eşin, boşanma nedenleri yüzünden kişilik hakları ağır zarara uğramışsa Mahkemece, bu eş için manevi tazminata (ödence) hükmolunacaktır. Mahkeme bu kararı verebilmek için, talebin olması gerekecektir.

Boşanma halinde istenebilecek tazminat maddi ve manevi tazminat olarak iki biçimde görülmektedir.

Maddi tazminat davası

Boşanma yüzünden mevcut veya beklediği menfaatleri zarara uğrayan kusursuz eş, diğer eş hakkında bu tür tazminat davasını açabilir. TMY. 178. maddesine göre, boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde de bu tür dava açılmalıdır. Bu süre geçince dava zamanaşımına uğrayacaktır.

Manevi tazminat davası

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan eş ( taraf ), kusurlu olan eş  (taraf ) dan manevi tazminat  talep edebilecektir. Manevi tazminat uygun miktarda  bir para talebini kapsar. Bu tür tazminat da, açılmış boşanma davasının görülmesi sırasında istenebildiği gibi, boşanma kararının kesinleşmesi gününden itibaren 1 yıl içinde ayrı bir dava açılarak da talep edilebilir.

Boşanma Avukatı Güçlü ŞAN

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN