Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

TMY.sının 166/ 3. Maddesi uyarınca evlilikleri en az 1 yıl sürmüş olan eşler; birlikte veya eşlerden birinin  başvurması, (diğer eşin de kabul etmesi) durumunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağından, boşanma kararı verilebilecektir. Bu tür dava, anlaşmalı boşanma davası olarak uygulamada geniş bir yer kaplamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasında; davayı açacak eş, davasını boşanma sebeplerinden birisine dayandıracaktır. Diğer eş, duruşmaya gelerek, davacı eşin açtığı bu boşanma davasını kabul edecek, kendisinin de boşanmak istediğini söyleyecektir. Bu kabul, kesin hükmün sonucunu doğuracağından mahkemece boşanma kararı verilecektir.

Anlaşmalı boşanma davasının dinlenebilmesi için;

 1. Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı,
 2. Eşler birlikte mahkemeye başvurmalı,
 3. Veya, eşlerden birisi boşanma başvurusunda bulunmalı, diğer eş de mahkemeye (duruşmaya) gelerek boşanmayı kabul etmeli,
 4. Eşler beyanlarını serbestçe açıklamış olmalı,
 5. Boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında bir (protokol) anlaşma yapılmalıdır. Bu koşullar oluşmadan açılan boşanma davası anlaşmalı boşanma davası olarak kabul edilmeyecektir.

Aile mahkemesi (veya Asliye Hukuk Mahkemesi) açılan dava ve önlerine gelen işlerin özelliklerine göre, esasa girmeden önce, aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörünün  korunması bakımından eşlerin ve çocukların karşı karşıya kaldıkları sorunları tespit ederek bunların sulh yoluyla çözümünü, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanarak önerecektir.Sulh sağlanamadığı takdirde, yargılamaya devam ederek davanın esası hakkında kararını verecektir.

Mahkemeye sunulan (protokolün) anlaşmanın mahkemece de uygun bulunması davanın kabulünde önemli olacaktır.

GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

 1. Bu tür boşanma davaları da diğer boşanma davalarındaki usul ve biçime bağlıdır.
 2. Nüfus kayıtları getirilecektir. Tarafların evliliklerinden itibaren bir yıl geçip geçmediği saptanacaktır. Evlenme akdinin yapıldığı günden itibaren 1 yıl geçmeden taraflar anlaşmalı boşanma hükümlerinden yararlanamayacaklardır. Burada göz önünde tutulacak en önemli husus budur.
 3. Bundan başka, taraflarca düzenlenip mahkemeye sunulan proje; boşanmanın mali sonuçlarını, çocukların durumunu içerecek nitelikte olacak ve taraflarca tamamı kabul edilmiş bulunacaktır.
 4. Sunulan bu proje, mahkemece de uygun bulunmuş olmalıdır. Çocukların durumunu, mali sonuçları içermeyen proje mahkemece kabul edilmeyecektir. Bu durumda Hakim; projede gerekli değişikliğin yapılmasını taraflardan isteyebilecektir.
 5. Anlaşmalı  boşanma davasında taraflar  bizzat mahkemeye gelerek hakim huzurunda boşanmayı isteyip boşanmaya muvafakatlarını serbestçe beyan edeceklerdir. Duruşmaya gelmezlerse; bizzat mahkemede hazır bulunmazlarsa, açılan dava anlaşmalı boşanma davası niteliğini alamayacaktır. Genel kurallar uyarınca hakim inceleme yapacak ve sonucuna göre karar verecektir.Burada Medeni Yasanın 184. maddesine göre takdir hakkını da kullanacaktır.
 6. Taraflar vekilleri aracılığıyla anlaşmalı boşanma hükümlerinden yararlanamazlar. Vekilleri duruşmaya gelse bile, asıl olan eşlerin bizzat mahkemeye gelerek serbestçe iradelerini açıklamaları ve boşanma ve boşanmayı kabul etmeleri zorunludur. Bu olmadığı takdirde, dava anlaşmalı boşanma davası niteliğinde olmayıp, hakim delilleri serbestçe takdir edecek, tanık dinleyecek, araştırma ve soruşturma yapacak sonucuna göre davanın kabul veya reddine karar verecektir. Bu takdirde mahkemeye artık aile birliğinin devam edip etmeyeceği hususunda kanaat gelmesi gerekir. Anlaşmalı boşanmada bu takdir keyfiyeti söz konusu olmayacak, şartları mevcutsa eşlerin boşanmayı istek ve kabulleri karşısında protokol da uygunsa, boşanma kararı verilecektir. Tanık dinlenmesine vesair araştırmaya gerek yoktur.
 7. Mahkeme, esasa girmeden önce, aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörünün korunması bakımından eşlerin ve çocukların karşı karşıya kaldıkları sorunları tespit ederek bunların sulh yoluyla çözümünü gerektiğinde uzmanlardan da yararlanarak teşvik edecektir
 8. Böyle bir sulh sağlanamadığı takdirde yargılamaya devam edilecek ve davanın esası hakkında karar verilecektir.
 9. Mahkemenin bünyesinde, 30 yaşını doldurmuş,aile sorunları alanında lisans üstü eğitim yapmış olanlar arasından psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı da bulunacak, bu uzmanlar bulunmadığı takdirde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan veya serbest meslek sahibi olanlardan da yararlanılabilinecektir.
 10. Düzenlenen (protokolün) anlaşmanın, eşler ve çocuklar yönünden sakıncalı bulunmaması göz önünde tutulacak en önemli husustur.
 11. Mahkemece, boşanmaya karar verilmesi halinde, ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin veya vesayet makamının düşüncesi alındıktan sonra, ana ve babanın hakları ve çocuk ile olan kişisel ilişkileri de düzenlenecektir.
 12. Velayetin kullanılması kendisine verilemeyen eşin, çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulacaktır. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.
 13. Mahkemece, çocukla kişisel ilişki kurulması ve velayetinin verilmesi hususlarında, uzman kişilerin düzenleyecekleri inceleme ve araştırma raporları da göz önünde tutulacaktır.
 14. Mahkemece ayrıca; istek halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen çocuğun bakım ve eğitim giderlerinin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceği de, karara bağlanacaktır.
 15. Mahkemece, taraflardan birisinin istemi ile, duruşmanın gizli yapılmasına karar verilebilecektir. Bu takdirde duruşmalar gizli yapılacak ve dava karara bağlanabilecektir.
 16. Boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar mahkemece onaylanmadıkça geçerli bulunmayacaktır.
 17. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların beyanları mahkemeyi bağlayacaktır.

BLOG

Eşimle 3 ay önce boşandık. Nasıl Evlenebiliriz?Evlenen kadının soyadıHayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Açılan Boşanma DavasıEşlerden birisinin evlilik birliğini temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanmasıAçılmış boşanma davasının ret kararının kesinleşmesinden üç yıl sonra açılacak boşanma davasıZina Nedeniyle Açılan Boşanma DavasıAkıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma DavasıAmca ya da dayı ile evlenmek mümkün mü?Kaldırılan evlilik birliği temsil yetkisinin geri verilmesi davasıNişanlandım ama karşı taraf nişanı bozdu. Nişanlıma karşı bir dava açabilir miyim?Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları ile ilgili dava ve işlemlerBoşanma davasıyla ilgili geçici önlemlerAkıl hastaları evlenebilir mi?Yoksulluk nafakası davası nedir?Evliliğin genel kuralları nelerdir?Boşanmada tazminat (ödence) davasıEşim beni aldatıyorEşimden şiddet görüyorum. Devlet beni korur mu?17 yaşındayım. Sevdiğim kişi 20 yaşında. Evlenmek istiyorum ama ailem izin vermiyor.Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma DavasıTerkeden Eşe Ortak Konuta Dönmesi İçin Teğliğ Edilecek İhtarYaşar Kemal, Tilda ve bütün “sıra arkadaşları” için…Boşandıktan sonra dul maaşı almaya başladım. Bir süre sonra maaşım kesildi.Boşanan kadının kişisel durumuNişan yaparken nişanlım evlenmez ise ceza ödeyeceğini yazılı olarak beyan etmişti. Yaptırımı nedir?

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN