Terkeden Eşe Ortak Konuta Dönmesi İçin Teğliğ Edilecek İhtar

Terkeden Eşe Ortak Konuta Dönmesi İçin Teğliğ Edilecek İhtar

Ortak konutu terk edip haklı sebep olmadan konuta dönmeyen eş hakkında, terk edilen eşin boşanma davası açabilmesi için Yasa koyucu, terk eden eş için mahkemeden ihtar kararı alması ve bu kararı bu eşe tebliğ ettirmesini zorunlu kılmıştır.Terk nedeniyle ihtar kararı tebliği için, terk eden eşin, en az 4 aydan beri ortak konuttan ayrı yaşaması ve ortak konuta dönmemiş olması gerekecektir. Terk eden eşin ayrı yaşamasının 4. ayının sonunda, terk edilen eş mahkemeye başvuracak ve ihtar kararı verilmesini isteyebilecektir.

Mahkeme için esası incelenmeden dosya üzerinde ihtar kararı verilecek ve bu karar terk eden eşe tebliğ olunacaktır.İşte bu ihtar kararının terk eden eşe tebliğinden itibaren 2 ay geçmiş olmasına rağmen terk eden eş ortak konuta veya mahkemenin belirteceği konuta dönmediği takdirde, terk edilen eş, TMY.sının 164. maddesi uyarınca boşanma davası açabilecektir.

Yani kısaca özetlemek istersek, terk nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi,mahkemece verilecek ihtar kararının terk eden eşe tebliğ olunması  ve tebliğ gününden itibaren  2 aylık bir sürenin geçmiş bulunması gerekecektir. Böylece, terk eden eşin ortak konutu terkinden itibaren 6 aylık bir süre geçmesi, bu sürenin sonunda davanın açılması, davanın geçerlilik koşuludur. Kaldırılan 743 sayılı yasada, terkten itibaren 3 aylık bir sürenin geçmesi, bunun içinde terkin 2 ayın sonunda ihtar kararı tebliği ve ihtar kararının tebliğinden itibaren de 1 ay süre geçmesine rağmen terk eden eşin ortak konuta dönmemesi halinde yani 3 ayın dolmasıyla davanın açılabileceği öngörülüyordu.

Yeni Yasa, bu 3 aylık süreyi 6 aya çıkarmış, 2 ayın bitiminden değil 4 ayın sonunda ihtar kararının tebliğini esas almıştır. Amaç, Arafların barışma ihtimallerinin mevcudiyetini kabul etmektir.

Mahkemeden alınacak ihtar kararında;

 1. İhtarın tebliğinden itibaren 2 ay içinde ortak konuta dönmesini,
 2. Bu süre içinde dönmediği takdirde, hakkında terk nedeniyle boşanma davası açılacağını,
 3. Döneceği konut adresinin açıkça gösterilmesi, anahtarının alınacağı yerin belirtilmesi,
 4. Dönüş yol masrafları olarak gönderilen meblağın miktarı açıklanacaktır.
 5. Bu hususlardan birinin noksan olması ihtarın geçersiz sayılmasını gerekecektir. İhtar kararı, mahkemenin tedbir niteliğindeki kararlarındandır. Temyizi ve itirazı mümkün değildir.

GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

 1. Mahkemece, esas incelenmeden dosya üzerinde ihtar kararı verilecektir.
 2. İhtar kararı isteyen eş, dilekçesine nüfus ve evlilik kayıtlarını eklemelidir.
 3. İhtar kararının koşulları aranmalıdır.
 4. İhtar kararında, kararın tebliğinden itibaren 2 ay içinde ortak konuta veya gösterilen konuta dönmediği takdirde, terk eden eş hakkında boşanma davası açılacağı açıkça yazılmalıdır.
 5. Kararda, ayrıca yol masraflarının da gönderildiği açıklanmalıdır.
 6. Terkeden eşin döneceği konutun anahtarının nerede olduğu, konutta, terk edilen eşin bekleyip beklemeyeceği, yani ortak konutun açık olduğu gün ve saat de gösterilecektir.
 7. İhtar kararı mahkemece terk eden eşe tebliğ olunacaktır.
 8. Terk eden eşin adresi bilinmiyorsa veya ihtar tebliğ olunamamışsa, ilanen tebligat yapılacaktır. Bu takdirde en çok okunan tirajı yüksek gazetelerden birinde ilan olunacak, aynı zamanda mahkeme salonunda ilan tahtasına asılmak suretiyle de terk eden eşe tebliğ yapılabilecektir. Bu husus mahkemenin takdirine olacaktır.
 9. İhtar kararı herhangi bir harca bağlı değildir.
 10. İhtar kararının Yargıtay yolu yoktur.İhtar kararı mahkemenin duruşmalarda verdiği ara kararı niteliğindedir.
 11. İhtar kararı tebliğ edilemeden, ortak konutu terk eden eş hakkında, terk nedeniyle boşanma davası açılamayacaktır.Bu nedenle ihtar kararı tebliği, terk sebebiyle açılacak boşanma davasının en önemli açılma koşuludur.

BLOG

Eşimle 3 ay önce boşandık. Nasıl Evlenebiliriz?Kaldırılan evlilik birliği temsil yetkisinin geri verilmesi davasıBoşanma davasıyla ilgili geçici önlemlerHayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Açılan Boşanma DavasıAyrılık davası nedir?Boşanan kadının kişisel durumu6 ay önce boşandım. Şimdi bir başkası ile evlenmek istiyorum ama başvuru yaptığımızda hemen evlenemeyeceğimizi söylediler.Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Açılan Boşanma Davaları18 yaşımı doldurdum. Ailem sevdiğim erkekle evlenmeme izin vermiyor.Boşanma halinde mal rejiminin tasfiyesiEşimden şiddet görüyorum. Devlet beni korur mu?Nişanlandım ama karşı taraf nişanı bozdu. Nişanlıma karşı bir dava açabilir miyim?Boşanırken yapılması gerekenler nelerdir?Boşandıktan sonra dul maaşı almaya başladım. Bir süre sonra maaşım kesildi.Evlenen kadının soyadıBoşanmada tazminat (ödence) davasıEşlerden birisinin evlilik birliğini temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanmasıYoksulluk nafakası davası nedir?18 yaşımı doldurmadım, nişanlanabilir miyim?Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma DavasıAçılmış boşanma davasının ret kararının kesinleşmesinden üç yıl sonra açılacak boşanma davasıNişanlandım ama nişanlım evlenmek istemiyor. Ne yapabilirim?Nişan yaparken nişanlım evlenmez ise ceza ödeyeceğini yazılı olarak beyan etmişti. Yaptırımı nedir?Terk Nedeniyle Boşanma DavasıTerkeden Eşe Ortak Konuta Dönmesi İçin Teğliğ Edilecek İhtar

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN