Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Açılan Boşanma Davası

Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Açılan Boşanma Davası

Medeni Yasamız eşlerin evlilik birliğinde birbirlerine karşı iyi davranmasını istemiş, aksine tutumlarının boşanma nedeni olacağını öngörmüştür. İşte, canına kast edilen yahut pek kötü veya onur kırıcı davranışa maruz kalan eş, bu nedenlerden dolayı boşanma davası açma hakkına sahip olacaktır. Hayata kastedilmesi; öldürmeye teşebbüs olunması, yaralanması veya dayak atılması gibi eylemlerdir. Pek kötü davranması, yaralanması veya dayak atılması gibi eylemlerdir. Pek kötü davranış ise; devamlı küfredilmesi, hakarete uğranılmış olması gibi eylemlerdir. Onur kırıcı davranış da; küçük düşürülmek, kişilikle uğraşmak, eş gözüyle görmemek gibi davranışlardır. Bunların takdiri mahkemeye aittir.

TMY.sının 162’nci maddesinde sayılan boşanma sebeplerinden birinin varlığı halinde, bu eylemden etkilenen eş boşanma davası açabilecektir.

Bu tür  boşanma davası, boşanma sebebinin doğduğu günden itibaren 5 yıl geçtikten sonra artık boşanma davası açılamayacaktır. Buradaki dava açma süreleri hak düşürücü süredir. Geçirilince dava açma hakkı ortadan kalkacak yani düşecektir.

Davacı olarak eş, dava edeceği eşini affetmişse veya affederse artık dava açamayacaktır. Yasa koyucu bu durumda dava açma hakkı vermemiştir.

Davada boşanmanın genel kuralları uygulanacaktır.

Mahkemece, 4787 sayılı yasa kuralları da göz önünde tutulacaktır.

Uyuşmazlık sulhen çözüm yapılabiliyorsa, bu yolda mahkemece çaba sarf edilecek, çözüm sağlanamazsa, yargılama yapılıp karar verilecektir.

Mahkeme, bünyesinde görevli sosyal çalışmacı, pedagog ve psikologlardan birini veya hepsini, tarafların durumları, çocuklarının durumlarını araştırıp rapor vermeleri için görevlendirebileceği gibi, gerekli gördüğü takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişilerden de rapor alabilecektir.

GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

 1. Nüfus kayıtları getirilecektir.
 2. Ceza davası varsa, dosyası veya hükümlülük kararı istenecektir.
 3. Mahkemece, deliller serbestçe takdir olunacaktır.
 4. Yetki itirazı davaya cevap süresi içinde olmalıdır.
 5. Mahkemece; boşanma davasının dayandığı sebeplerin varlığına vicdanen kanaat getirilmedikçe, bunların ispat edilmiş sayılmaları mümkün değildir.
 6. Davanın ispatlanması için taraflara yemin teklif olunamaz. Mahkemece de doğrudan doğruya yemin teklifi de yapılamaz.
 7. Tarafların dava ile ilgili ikrarları da hakimi bağlamayacaktır.
 8. Boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin tarafların yapacakları anlaşmalar, hakimlikçe onanmadığı takdirde geçerli olmayacaktır.
 9. Mahkeme, 4787 sayılı yasa kurallarını göz önünde bulunduracak bu yasaya göre yargılama yapıp uyuşmazlığı çözümleyecektir.
 10. Mahkemece, davacı veya davalı tarafından duruşmaların gizli yapılması istendiği takdirde, davanın duruşmaların gizli yapılmasına karar verebilecek ve duruşmalar gizli yapılabilecektir.
 11. Mahkemece Hukuk Usulü Yargılamaları Yasasındaki kurallar da göz önünde tutulacaktır.
 12. Davacı eşin, nafaka ve maddi ve manevi tazminat istemleri göz önünde tutularak gerekli inceleme yapılacak ve sonuçlandırılacaktır.
 13. Davacı, duruşma sırasında davalıyı bağışlarsa (affederse) dava hükümsüz kalacaktır. Bu takdirde davanın reddine karar verilecektir.
 14. Göz önünde tutulacak en önemli husus; davalının; davacının, hayatına kastedip etmediğinin tespitidir. Davanın çözümü buna bağlıdır. (Örneğin:Öldürmeye teşebbüs gibi).
 15. Dava sabit olduğu takdirde; çocukların velayetlerinin ana veya babadan hangisine verileceğini de mahkeme kararında belirtilecektir.
 16. İştirak nafakası takdiri yoluna da gidilecektir. Bunun için tarafların sosyal yaşantıları, gelirleri ekonomik durumları araştırılacak, gerektiğinde bilirkişi dinlenecektir.
 17. Çocuk veya çocuklarla, kendisine velayet verilmeyen eşin kişisel ilişkilerini, görüşmesinde kararda gösterilecektir.
 18. Hakim boşanma sebeplerinden biri sabit olduğu takdirde, boşanmaya hüküm verebildiği gibi tarafların bir yıldan az ve üç yıldan çok olmamak üzere ayrılığına da karar verebilir. Halbuki zina sebebiyle boşanma davasında bu durum mevcut değildir. Yani ayrılık kararı verilemez.
 19. Mahkemece, uyuşmazlık hakkında, tarafların durumları, çocukların durumu ekonomik ve sosyal yaşantıları, mahkeme bünyesinde görevli uzman kişiler (psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı) den araştırma ve inceleme yapılması istenebilecek, alınacak rapor göz önünde tutulacaktır.
 20. Uyuşmazlığın sulhen çözülmesi için mahkemece çaba sarf edilecek ,bu yolla çözüm sağlanamazsa ,yargılama yapılıp deliller toplanacak ve karar verilecektir.
 21. Davacı ve davalının mezkur boşanma sebeplerinden dolayı artık bir arada karı koca olarak yaşamalarının imkansız olduğunun tespiti şarttır. Mahkemede bu durumun anlaşılması halinde hakim boşanmaya karar verebilecektir.

BLOG

Anlaşmalı BoşanmaBoşandıktan sonra dul maaşı almaya başladım. Bir süre sonra maaşım kesildi.Boşanan kadının kişisel durumu18 yaşımı doldurdum. Ailem sevdiğim erkekle evlenmeme izin vermiyor.Boşanma halinde mal rejiminin tasfiyesiEvliliğin genel kuralları nelerdir?Boşanırken yapılması gerekenler nelerdir?6 ay önce boşandım. Şimdi bir başkası ile evlenmek istiyorum ama başvuru yaptığımızda hemen evlenemeyeceğimizi söylediler.Yoksulluk nafakası davası nedir?Eşimle 3 ay önce boşandık. Nasıl Evlenebiliriz?Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma DavasıHayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Açılan Boşanma DavasıEşim beni aldatıyorKaldırılan evlilik birliği temsil yetkisinin geri verilmesi davasıEşim beni dövdü. Karakola şikayet ettim, doktor raporu aldım.Nişanlıyım, nişanlım bana sürekli hakarette bulunuyor. Ne yapabilirim?Terk Nedeniyle Boşanma DavasıYaşar Kemal, Tilda ve bütün “sıra arkadaşları” için…18 yaşımı doldurmadım, nişanlanabilir miyim?Eşlerden birisinin evlilik birliğini temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanmasıAmca ya da dayı ile evlenmek mümkün mü?Terkeden Eşe Ortak Konuta Dönmesi İçin Teğliğ Edilecek İhtarNişanlandım ama karşı taraf nişanı bozdu. Nişanlıma karşı bir dava açabilir miyim?17 yaşındayım. Sevdiğim kişi 20 yaşında. Evlenmek istiyorum ama ailem izin vermiyor.Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN