Boşanma halinde mal rejiminin tasfiyesi

Boşanma halinde mal rejiminin tasfiyesi

Boşanma halinde, boşanan eşlerin kabul ettikleri mal rejiminin tasfiyesi de gündeme gelecektir. Bu takdirde, bağlı oldukları mal rejiminin kuralları tasfiyesinde göz önünde tutulacaktır.

Ayrılık kararlarında da, ayrılığın süresi, eşler arasındaki sözleşme ile kabul edilmiş mal rejiminin kaldırılması kuralları göz önünde tutulacaktır.

Boşanan eşler, artık birbirlerinin mirasçısı olamayacaklardır. Boşanmadan önce yapılan ölüme bağlı tasarruflarla kazandıkları hakları da kaybedeceklerdir. Bu durum boşanma davası sürerken ölen davacı eşin mirasçılarından birisinin davayı takip etmesi halinde, davalı eşin kusurunu ispatladığı takdirde, ölüme bağlı olarak sağlanan hakları kaybındaki kurallar davalı için de uygulanacaktır.

Avukat Güçlü ŞAN

BLOG

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN