Nafaka Davaları

TEDBİR NAFAKASI NEDİR?

Türk Medeni Kanunu m. 169.

Eşlerin evlilik birliğinin devamı müddetince gerek eşin gerekse müşterek çocukların yaşam standartlarını sağlamaya yönelik verilen nafakanın adıdır. Boşanma veya ayrılık davasıyla veya bu davalardan bağımsız / ayrı biçimde istenebilir. Boşanma davasının açıldığı tarihten kesinleştiği tarihe kadar devam eder. Sonradan istek tarihinden itibaren verilebilir. Tedbir nafakası takdir edilirken; lehine verilecek olanın kusuru aranmaz. Bu sebeple aldatan eşe dahi tedbir nafakası takdir edilebilir; mahkemenin yaptığı yargılama sonucunda vereceği kararıyla sapla saman, doğruyla yanlış, siyahla beyaz ayrılacaktır. Çalışan eşe, hatta ekonomik durumu daha iyi olan lehine de tedbir nafakası verilebileceği gibi ekonomik güçleri birbirlerine yakın olan eşlere tedbir nafakası verilmeyebilir. İstek olmasa dahi verilebilir; ancak istemediğini söyleyen eşe de verilmez.

Boşanma veya ayrılık davasından başka bağımsız olarak istenebilir.

Tedbir nafakası eş, müşterek çocuklar lehine verilebilir.

YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR?

Türk Medeni Kanunu m. 175

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecekseniz, eşinize nazaran eşit veya ondan daha az kusurlu iseniz ( daha fazla kusurlu değilseniz; eşinizi aldattınız o da sizi dövdü; aldatma, fiziksel şiddete göre daha ağır kusur sayılacağından; diğer şartları olsa bile yoksulluk nafakası alamazsınız), karşı tarafın sosyal-ekonomik durumu müsaitse yoksulluk nafakasına hükmedilebilir.

Yüksek Mahkemece, “yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların “yoksul” kabul edilmesi gerektiği” benimsenmiştir.

Yoksulluk nafakası verilmesinde amaç istemde bulunanın evli olduğu sıradaki yaşantısını devam ettirmek değildir. Amaç sadece ve sadece onun zorunlu gereksinimlerini karşılayarak yoksulluktan kurtarmaktır.

Yoksulluk nafakası eş lehine verilebilecek bir nafakadır. Müşterek çocukları kapsamaz.

Fiilen evliymiş gibi yaşayan, işten kendi isteği ile ayrılmış ve yoksulluğa düşmemiş olan, geliri olup yoksulluğa düşmeyecek olan, maaşı, aylığı, dul aylığı, emekli aylığı, yaşlılık aylığı olan, yeterli sosyal yardım alan, yeterli kira geliri olan, mesleği olan ve buna bağlı olarak bir kazancı olan, memur olan, yeterli taşınmazı/taşınırı bulunan, bankada yeterli parası bulunan, kendisi isteğiyle yoksulluğa düşen, mesleği/yeteneği olup da bunu isteyerek kullanmayan eş, ekonomik durumları eşit olan, eşi yoksul olanlar yoksulluk nafakası alamazlar.

İŞTİRAK NAFAKASI NEDİR?

TMK. m.182/2

İştirak nafakası boşanmanın çocuklarla ilgili sonuçlarından biridir. Velayet hakkına sahip olmayan eşin, çocuğun bakım ve giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu için çocuk/ların yiyecek, giyecek, barınma, sağlık, dinlenme, eğitim, öğretim, harçlık, ulaşım giderlerini kapsar. İştirak nafakası 18 yaşına kadar veya evlatlık verilmeyle sona eder. İştirak nafakası her zaman istenebilir, azaltılabilir, arttırılabilir.

İştirak nafakası takdir edilirken hakimce şu hususlara dikkat edilmelidir; ana babanın geliri araştırılmalı, yeterli geliri olan ana baba vermelidir, yoksul olan ana baba vermemelidir, ana baba gücü oranında vermelidir, çocuğun görüşü alınmalıdır, ergin olan çocuğa verilemez, çocuğun soybağı kurulmuş olmalıdır, çocuğun bakım ve eğitim giderleri belirlenmiş olmalıdır, çocuğun alıştığı yaşama şekli dikkate alınmalıdır, lehine iştirak nafakası ödenecek çocuk çalışmaya zorlanamaz.

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN