Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Açılan Boşanma Davaları

Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Açılan Boşanma Davaları

Evlilik birliğinde eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işlerse ( örneğin; hırsızlık, gasp vs. gibi) diğer eşin onunla birlikte yaşaması bu sebepten dolayı mümkün olamazsa, bu eş her zaman boşanma davası açabilecektir.

Bunun gibi, yine eşlerden biri haysiyetsiz bir hayat sürerse, bu yaşantısı nedeniyle de diğer eşin onunla birlikte yaşaması o eşten beklenmediği halde de bu eş boşanma davası açabilecektir. Bu tür boşanma davalarının açılması süreye bağlı değildir. Her zaman açılabilir. Küçük düşürücü suç, hırsızlık,  dolandırıcılık gibi suçlar olduğu gibi, haysiyetsiz hayat sürmeye de kumar oynamak, içki düşkünü olmak, kötü kişilerle arkadaşlık yapmak gibi eylemleri örnek gösterebiliriz.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme eylemlerini Mahkeme hakimi takdir edecektir. Delilleri hakim serbestçe inceleyecektir. Davanın her türlü delille ispatlanması mümkündür.

Burada göz önünde tutulacak en önemli husus, suç işleyen ve haysiyetsiz hayat süren  eşin bu eylemlerinden dolayı artık davacı eşin bu eşle birlikte yaşaması beklenememesi  yani imkansız duruma gelmiş olmasının tespit ve takdiri olacaktır.

Boşanma davası açma hakkı bulunan eş, isterse boşanma davası açabilir, isterse ayrılık kararı verilmesini talep edebilir. Yasa bu eşe bu hususta seçme hakkı tanımıştır.

Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, mahkemece boşanma kararı verilebileceği gibi, ayrılık kararı da verilebilir. Ancak, dava yalnızca ayrılık kararı istemini taşıyorsa, boşanma kararı verilemeyecektir.

GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

 1. Davacı eş ile davalı eşin evlilik ve aile nüfus kayıtları getirilecektir.
 2. Dava her türlü delille ispatlanabilir. (Tanıklar dinlenir. Ceza mahkemesinin hükümlülük kararı veya dosyası istenir.)
 3. Küçük düşürücü suç işleyen veya haysiyetsiz hayat süren davalı eşin bu eylemiyle evlilik birliğinin devam edebilip edemeyeceği araştırılacaktır.
 4. Mahkemece deliller serbestçe takdir olunacaktır.
 5. Ceza davası varsa, dava dosyası veya hükümlülük kararı getirtilip incelenecektir.
 6. Boşanma davalarının genel kuralları burada da göz önünde tutulacaktır.
 7. Boşanma dava koşulları sabit olduğu takdirde, mahkemece boşanmaya karar verilecektir.
 8. Mahkemece, boşanma yerine ayrılık kararı da verilebilir. Bu husus mahkemenin takdirindedir. Ancak, ayrılık kararı verilmesi dava edilen durumlarda boşanmaya karar verilemeyecektir.
 9. Davada taraflara yemin verilemeyecektir.
 10. Mahkemece, 4787 sayılı yasa kuralları uygulanacak, Mahkeme bünyesinde çalışan uzman kişiler (psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı) den biri veya hepsinden tarafların durumlarının araştırılıp rapor düzenlenmesi istenebilecektir.
 11. Mahkeme uyuşmazlığı sulhen çözümü için çaba sarf edecektir. Uzman kişilerin duruşmalarda hazır bulunmalarını da isteyebilecektir.
 12. Müşterek ergin olmayan çocuklar bulunduğu takdirde çocukların velayetlerinin kime verileceği boşanma kararında gösterilecektir. Ayrıca nafaka talepleri incelenip karara bağlanacaktır. Tarafların çocuklarla görüşmesi kişisel ilişki kurmaları yolunda da kararda gerekli açıklama yapılacaktır.
 13. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları araştırılacak, nafaka ve tazminat takdirleri buna göre yapılacak gerekli görüldüğünde bilirkişi görüşüne başvurulabilecektir.
 14. Bu tür boşanma davaları her zaman açılabilir. Süreye bağlı değildir. Yasa koyucu önemine binaen bir süre öngörmemiştir.
 15. Tarafların mal taksimi ve çocuklarla ilgili hususlarda yaptıkları protokol mahkemece uygun bulunup kabul edilmedikçe geçerli olmayacaktır.
 16. Evlilik birliğinin taraflar arasında artık devam etmesinin imkansız olduğu hususunda mahkemeye tam bir kanaat gelmesi davanın kabulü için en önemli göz önünde tutulacak husustur.
 17. Taraflardan biri veya her ikisi talep ettiği takdirde duruşmalar gizli yapılabilecektir.

BLOG

Nişan yaparken nişanlım evlenmez ise ceza ödeyeceğini yazılı olarak beyan etmişti. Yaptırımı nedir?Boşandıktan sonra dul maaşı almaya başladım. Bir süre sonra maaşım kesildi.Evliliğin genel kuralları nelerdir?6 ay önce boşandım. Şimdi bir başkası ile evlenmek istiyorum ama başvuru yaptığımızda hemen evlenemeyeceğimizi söylediler.Anlaşmalı Boşanma18 yaşımı doldurmadım, nişanlanabilir miyim?Amca ya da dayı ile evlenmek mümkün mü?Terkeden Eşe Ortak Konuta Dönmesi İçin Teğliğ Edilecek İhtar17 yaşındayım. Sevdiğim kişi 20 yaşında. Evlenmek istiyorum ama ailem izin vermiyor.Boşanırken yapılması gerekenler nelerdir?Boşanma davasıyla ilgili geçici önlemlerEvlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma DavasıNişanlıyım, nişanlım bana sürekli hakarette bulunuyor. Ne yapabilirim?Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Açılan Boşanma DavalarıAçılmış boşanma davasının ret kararının kesinleşmesinden üç yıl sonra açılacak boşanma davasıAkıl hastaları evlenebilir mi?Eşim beni dövdü. Karakola şikayet ettim, doktor raporu aldım.Nişanlandım ama nişanlım evlenmek istemiyor. Ne yapabilirim?Terk Nedeniyle Boşanma DavasıÇocuklar bakımından ana ve babanın hakları ile ilgili dava ve işlemlerNişanlandım ama karşı taraf nişanı bozdu. Nişanlıma karşı bir dava açabilir miyim?Yoksulluk nafakası davası nedir?Yaşar Kemal, Tilda ve bütün “sıra arkadaşları” için…Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma DavasıEşlerden birisinin evlilik birliğini temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN