Boşanma davasıyla ilgili geçici önlemler

Boşanma davasıyla ilgili geçici önlemler

Boşanma veya ayrılık davası açılınca, Mahkemece;

a)Eşlerin barınması,

b)Eşlerin geçimi,

c)Eşlerin mallarının yönetimi,

d)Müşterek çocukların bakım ve korunmasına ilişkin, geçici önlemler alınacaktır. Bu önlemler için taraflardan birinin istemine gerek yoktur. Mahkemece doğrudan doğruya ( re’sen) göz önünde tutulacaktır. Bu yolda mahkemece alınacak tedbirler geçici tedbirler ( örneğin:Tedbir nafakası gibi) boşanma veya ayrılık davasının devamı süresince geçerli olacaktır. Ve o şekilde karar verilecektir.

Yasa Koyucu geçici önlemleri açıklamamıştır. Bu önlemler barınma, geçim, malların yönetimi ve müşterek çocukların bakım ve korunmasına dair olacaktır. ( Örneğin:Çocukların eşlerden hangisinin yanında kalması, diğer eşle çocukların kişisel ilişkileri, eş ve çocukların bakım ve korunma ve geçimleri için alınacak nafaka ve miktarlarının karara bağlanması gibi)

Mahkemece, yukarda açıklanan hususlar için, mahkeme bünyesinde bulunan uzman psikolog, pedagog be sosyal çalışmacıdan araştırma ve inceleme yapılıp rapor verilmesi  istene bilecektir. Alınacak rapor ve araştırma belgelerine göre de, alınacak geçici önlemler (tedbirler)  kararlaştırılacaktır.

Uygulamada mahkemelerce; boşanma davası açıldığında, davayı açan veya davalı durumunda olan eş, tarafından geçici tedbirlerin alınması özellikle dava sonuna kadar tedbir nafakası takdir olunması istenilmekte, mahkemece de; tarafların ekonomik ve sosyal durumları araştırılıp müşterek çocuklar da var olduğu takdirde, dava sonuna kadar uygun bir nafaka takdir ve karara bağlanmaktadır.

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN