Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinde eşlerden birinin, evlenmenin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek amacıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir neden olmaksızın birlikte oturulan ortak konuta dönmediği takdirde, terk eden eş hakkında diğer eş boşanma davası açabilir. Davayı terk edilen eş açacaktır. Ancak davanın açılabilmesi için, ayrılık en az 6 ay devam etmiş ve etmekte olmalıdır. Bundan başka, terk edilen eşin istemi üzerine Mahkemece (Hakim) yapılan ihtar kararının tebliğine rağmen terk eden eş’in dönmemekte ısrar etmesi ve ortak konuta dönmemesi gerekir.

Ancak, ortak konutu terk etmeye zorlayan yahut haklı bir neden olmaksızın ortak konuta dönmeyi engelleyen eş de ortak konutu terk etmiş sayılacaktır.

Ortak konutu terk edip haklı bir neden olmadan konuta dönmeyen eş hakkında dava açma hakkına sahip olan diğer eş, öncelikle Mahkemeden (hakimden) terk eden eşine ihtar kararı tebliğini isteyecektir. Mahkemece işin esası incelenmeden ihtar kararı verilecek ve bu kararda ihtarın tebliğinden itibaren 2 ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi durumunda terk edilen eşin boşanma hakkının doğacağı ve sair hususlar gösterilecektir.  İhtar kararının tebliğine rağmen terk eden eş haklı bir nedenle dönmediği takdirde, terk edilen eş boşanma davası açabilecektir. Ancak göz önünde tutulacak en önemli husus; boşanma davası açabilmek için belirli sürenin dördüncü ayı bitmeden ihtar kararının tebliğinden itibaren de iki aylık sürenin geçmiş olması gerekeceği hususudur.Davanın açılma koşulu buna bağlıdır.Yani daha açık bir ifade ile ortak konutun terk edilmesinden  itibaren 4 ay geçecek, bu 4 ayın sonunda  ihtar kararı verilmesi mahkemeden istenecek, mahkemece verilecek ihtar kararı terk eden eşe tebliğ olunacak ve bu tebliğ gününden itibaren de 2 ayın geçmesi ve terk eden eşin ortak konuta dönmemesi halinde terk nedeniyle boşanma davası açılabilecektir. Kesinlikle ortak konutun terk edilmesinden itibaren 6 ayın dolması yasa koyucu tarafından kural altına alınmıştır. Kaldırılan yasada bu süre terkten itibaren 3 ay olarak öngörülmüştü.Yeni yasayla bu süre 6 aya çıkarılmıştır.Ne var ki terkten itibaren 4 ay dolmadan ihtar kararı da verilemeyecektir. İhtar kararı adres belli olmadığı hallerde terk eden eşe ilan yoluyla da yapılabilir. İlan hem mahkeme divanhanesindeki ilan tahtasına, hem de tirajı yüksek en çok okunan beş gazeteden birinde yayınlanmak suretiyle yapılır. Bu hususta mahkemece gerekli görüldüğü takdirde karar verilecektir.

GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

 1. Nüfus kayıtları getirtilecektir.
 2. İhtar kararı ve dosyası dosya arasına alınacaktır.
 3. Davanın dinlenebilmesi için, davalı eşin ortak konutu evlilik birliğinin yüklediği yükümlülükleri yerine getirmemek için, terk ettiği hususu araştırılacaktır.Ayrılık en az 6 ay olacak ve ayrılığın 4.ayında verilen ihtar kararı tebliği , terk edilen eş tarafından istenilmiş mahkemece verilen ihtar kararı davalı eşe tebliğ edilmiş, tebliğden itibaren 2 ay geçmesine rağmen davalı eşin ortak konuta dönmemiş olduğu incelenip, davacıya ispat ettirilecektir.
 4. Davalı eşe tebliğ edilecek ihtar kararında ihtar kararının tebliğinden itibaren 2 ay içinde ortak konuta dönmesi, dönmediği takdirde, terk edilen eşin boşanma davası açabileceği ve sair hususlar yazılacaktır.
 5. İhtar kararında gerekli hususların açıklanmaması ihtarın geçersiz olduğunu gösterir. Böyle olunca da terk nedeniyle boşanma davasının koşulları oluşmamıştır. Davanın reddi gerekir.
 6. Davalı eşin davacı eş tarafından terke zorlanıp zorlanmadığı, haklı bir sebep olmaksızın konuta dönmesinin engellenip engellenmediği de araştırılacaktır. Davalı eş haksız olarak konuta dönüşünü engellemişse, kendisi de terk etmiş sayılacağından açtığı dava yine dinlenilmeyecektir.
 7. Dava her türlü delille ispatlanabilir. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları araştırılır. Nafaka talep ediyorsa, koşulları araştırılıp karara bağlanır.
 8. Davanın çözümünde, boşanmanın genel kuralları ile HUYY.nın kuralları göz önünde tutulacaktır.
 9. Tarafların gösterecekleri tanıklar da iddia ve savunma yönünden dinlenecektir. Bu tür davalarda taraflara mahkemece yemin verileceği gibi, tarafların birbirlerine yemin teklifleri de mümkün olmayacaktır.
 10. Boşanmaya karar verildiği takdirde, varsa çocukların bakım ve gözetimleri, velayetlerinin kime bırakılacağı nafaka takdir edilip edilmeyeceği mahkemece değerlendirilecek ve tarafların çocuklarla kişisel ilişkileri kararda gösterilecektir.
 11. Mahkemece uyuşmazlık 4787  sayılı Yasa kuralları göz önünde tutularak çözümlenecektir. Bu hususta mahkeme bünyesinde çalışan uzman kişiler (psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı)dan araştırma ve inceleme istenebilecek, alınacak rapor davanın çözümünde değerlendirilecektir.
 12. Mahkemece gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli uzman kişilerden de rapor alınabilecektir. sulhen çözüm sağlanabiliyorsa bu yola da çaba sarf edilecektir.
 13. Terk eden davalının davet edildiği ortak konutun oturulabilir olması gerekir.
 14. İhtar kararıyla ortak konuta dönmesi istenilen davalı eşin, yol ve dönmesi için seyahat masrafları olarak takdir olunacak meblağın da ihtar kararıyla davalı eşe gönderilmesi gerekecektir. Bu husus yerine getirilmemişse, ihtar geçerlik kazanamayacak ve bu ihtara dayanarak da terk nedeniyle boşanma davası açılmayacaktır. Açılmışsa reddolunacaktır.
 15. Ayrıca, davalı eşe gönderilecek ihtar kararında ayrıca, ortak konutun anahtarının nerede olduğu veya terk edilen eşin, ortak konutta, davalı eşi bekleyeceği gün ve saat gösterilmiş veya tebliğ evrakında bu hususta açıklama yapılmış olması da ihtarın geçerli olması bakımından önem arz edecektir.

BLOG

Yaşar Kemal, Tilda ve bütün “sıra arkadaşları” için…Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Açılan Boşanma DavalarıTerkeden Eşe Ortak Konuta Dönmesi İçin Teğliğ Edilecek İhtarAnlaşmalı BoşanmaNişanlandım ama nişanlım evlenmek istemiyor. Ne yapabilirim?Akıl hastaları evlenebilir mi?Amca ya da dayı ile evlenmek mümkün mü?Nişan yaparken nişanlım evlenmez ise ceza ödeyeceğini yazılı olarak beyan etmişti. Yaptırımı nedir?Boşanma halinde mal rejiminin tasfiyesiZina Nedeniyle Açılan Boşanma DavasıEvlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma DavasıEşim beni aldatıyorBoşanırken yapılması gerekenler nelerdir?Eşimle 3 ay önce boşandık. Nasıl Evlenebiliriz?Eşimden şiddet görüyorum. Devlet beni korur mu?17 yaşındayım. Sevdiğim kişi 20 yaşında. Evlenmek istiyorum ama ailem izin vermiyor.Evlenen kadının soyadıAçılmış boşanma davasının ret kararının kesinleşmesinden üç yıl sonra açılacak boşanma davası18 yaşımı doldurdum. Ailem sevdiğim erkekle evlenmeme izin vermiyor.Boşanma davasıyla ilgili geçici önlemlerKaldırılan evlilik birliği temsil yetkisinin geri verilmesi davasıÇocuklar bakımından ana ve babanın hakları ile ilgili dava ve işlemlerBoşandıktan sonra dul maaşı almaya başladım. Bir süre sonra maaşım kesildi.6 ay önce boşandım. Şimdi bir başkası ile evlenmek istiyorum ama başvuru yaptığımızda hemen evlenemeyeceğimizi söylediler.Ayrılık davası nedir?

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN