Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinde eşlerden biri akıl hastası olup da, bu hastalığı yüzünden diğer eş için evlilik çekilmez hale gelmiş olursa,akıl hastası olan eş hakkında, bu eş boşanma davası açabilecektir. Ancak davanın dinlenebilmesi için de, akıl hastalığının Devlet Hastanesi (resmi sağlık kurulu) sağlık kurulu raporuyla saptanması ve iyileşmesinin mümkün olmadığının tespiti gerekecektir.

Akıl hastalığı sebebiyle açılacak boşanma davasında en önemli husus, eşlerden birinin akıl hastalığı yüzünden aile hayatı (yani ortak hayat) diğer eş için çekilmez hale gelip gelmediğinin ispatlanması olacaktır. Bu husus, davanın kabul koşuludur.

Davada göz önünde tutulacak hususlar, diğer boşanma davalarındaki uygulamanın aynıdır. Davada, tanık dinlenebilir. Hastane sağlık kurulu veya Adli tıp kurumu raporu ile hastalığın durumu saptanır.

Bu tür davalar her zaman açılabilir.

GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

  1. Bu tür boşanma davasının çözümünde de, boşanma davalarının genel kuralları uygulanacaktır.
  2. Dava her türlü delille ispatlanabilir. Tanık dinlenir. Devlet Hastaneleri Sağlık kurulundan veya Adli Tıp Raporu ile akıl hastalığının geçmesine olanak bulunmadığı tespit olunur.
  3. Davalı eşteki akıl hastalığı yüzünden ortak hayatın aile birliğinde davacı eş için çekilmez hale gelip gelmediği araştırılacaktır. Davanın çözümü buna bağlıdır.
  4. Nüfus ve evlilik kayıtları getirtilecektir.
  5. Çocukların durumu göz önünde tutulacak, nafaka ve tazminatlar yönünden davacı eşin istekleri incelenip karara bağlanacaktır.
  6. Bu tür davada Mahkemece, ayrılık kararı verilemeyecektir. Koşullar oluşmuşsa, boşanmaya hükmedilecektir.
  7. Mahkeme, bünyesindeki uzmanlardan, onlar yoksa diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki uzmanlardan görüş alabilecek, rapor düzenlenmesini isteyebilecek, duruşmalara katılmalarını isteyebilecektir.

BLOG

Eşimden şiddet görüyorum. Devlet beni korur mu?Boşanan kadının kişisel durumuNişanlandım ama karşı taraf nişanı bozdu. Nişanlıma karşı bir dava açabilir miyim?Nişan yaparken nişanlım evlenmez ise ceza ödeyeceğini yazılı olarak beyan etmişti. Yaptırımı nedir?Boşanırken yapılması gerekenler nelerdir?Eşimle 3 ay önce boşandık. Nasıl Evlenebiliriz?Yaşar Kemal, Tilda ve bütün “sıra arkadaşları” için…Nişanlandım ama nişanlım evlenmek istemiyor. Ne yapabilirim?Anlaşmalı BoşanmaEvliliğin genel kuralları nelerdir?Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma DavasıBoşanma davasıyla ilgili geçici önlemler18 yaşımı doldurdum. Ailem sevdiğim erkekle evlenmeme izin vermiyor.Eşim beni dövdü. Karakola şikayet ettim, doktor raporu aldım.17 yaşındayım. Sevdiğim kişi 20 yaşında. Evlenmek istiyorum ama ailem izin vermiyor.Boşanmada tazminat (ödence) davasıZina Nedeniyle Açılan Boşanma DavasıEşlerden birisinin evlilik birliğini temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanmasıTerkeden Eşe Ortak Konuta Dönmesi İçin Teğliğ Edilecek İhtarAçılmış boşanma davasının ret kararının kesinleşmesinden üç yıl sonra açılacak boşanma davasıNişanlıyım, nişanlım bana sürekli hakarette bulunuyor. Ne yapabilirim?Yoksulluk nafakası davası nedir?18 yaşımı doldurmadım, nişanlanabilir miyim?Terk Nedeniyle Boşanma DavasıHayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Açılan Boşanma Davası

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN