Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları ile ilgili dava ve işlemler

Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları ile ilgili dava ve işlemler

Boşanma veya ayrılık kararı verilmesi durumunda Mahkeme hakimi, müşterek çocuklarla ana ve babanın kişisel ilişki kurmaları yönünde takdir hakkını kullanacak, ayrıca, çocukların velayetlerinin (ergin olmamış çocukların) kime verileceğini de tayin ve tespit edecektir.

Velayetin kullanması kendisine verilmeyen eş ile çocuğun kişisel ilişki kurmasında, mahkemece 4787 sayılı yasa kuralları uygulanarak en doğru sonuca varılması sağlanacaktır.

Velayet düzenlenirken de ana ve babanın durumları çocuğun durumu, mahkeme bünyesindeki uzman kişilere (psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan birisine) görev verilerek gerekli araştırma ve soruşturma yapılması istenebilecek ve alınacak rapor ve sonucuna göre de bir karar verilecektir.

Mahkemece, istendiğinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne kadar artırılıp ödeneceği de kararda gösterilecektir. Uygulamada irat biçiminde ödenmesi kararlaştırılan giderler, iştirak nafakası olarak adlandırılmaktadır.

GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

  1. Nafaka ve boşanma davalarındaki usul bu tür isteklerde de göz önünde tutulacaktır.
  2. Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkinin düzenlenmesinde, çocuğun sağlık, eğitim, ahlak bakımından yararları göz önünde tutulacaktır. Mahkeme 4787 sayılı Yasa kurallarına göre uyuşmazlığı çözüme ulaştıracaktır.
  3. Mahkeme, gerektiğinde, eşlerin, çocukların durumları yönünden araştırma yapılması ve rapor düzenlenmesi için mahkeme bünyesinde bulunan uzman sosyal çalışmacı, pedagog ve psikologu görevlendirebilir yahut bunlardan birisine görev verebilir. Bu uzman kişiler yoksa, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlilerden veya serbest meslek sahiplerinin görüşlerine de başvurabilir.
  4. Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eş de, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine mali gücü oranında katılmak zorundadır.

Ana veya babanın

Başkasıyla evlenmesi
Başka bir yere gitmesi
Ölmesi
Gibi durumlarda mahkemece, kendiliğinden veya ana veya babadan birinin istemi ile, gerekli önlemler alınacaktır.

  1. Davanın çözüme ulaştırılmasında boşanma veya ayrılığa dair kurallar uygulanacaktır.
  2. Delilleri mahkeme serbestçe takdir edecektir.
  3. Boşanma sonunda çocuklar için verilen karara rağmen durumun değişmesi halinde mahkemece kendiliğinden veya ana ve babadan birinin isteği ile çocuk için gerekli önlemler alınacak, velayetin verilen eşten alınıp diğer eşe verilmesi, giderlere iştirak payının artırılıp artırılmayacağı hususları yeniden gözden geçirilip karara bağlanacaktır. Tüm bu hususlar için mahkeme, bünyesindeki uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan yararlanabilecektir. 4787 sayılı yasanın kendisine verdiği görevleri ve işlemleri göz önünde tutup uygulayacaktır.

Avukat Güçlü ŞAN

Bakırköy Boşanma Avukatı

Avukat Güçlü ŞAN